niet ingelogd | inloggen
1. Hoe kan ik zoeken op Mimir?

Mimir gebruikt een full-featured text search engine voor het indexeren en het doorzoeken van cv's en vacatures. U kunt zoeken op woorden (java), op zinnen door de woorden tussen dubbele aanhalingstekens te zetten ("java technology") en u kunt complexere zoekopdrachten maken door deze met boolean operatoren te combineren (java AND j2ee).

Wildcards

U kunt wildcards gebruiken bij het zoeken. Door het gebruik van het ? teken kunt u zoeken naar woorden die overeenkomen door het ? teken te vervangen door één ander karakter. Zo kunt u zoeken naar documenten die de getallen 2000, of 2003 bevatten met de zoekopdracht 200?.

U kunt het * teken gebruiken om te zoeken naar woorden die overeenkomen door het * teken te vervangen door nul, of meerdere karakters. Zo kunt u zoeken naar documenten die de woorden test, testen, of tester bevatten met de zoekopdracht test*.

Fuzzy-zoekopdrachten

Mimir ondersteunt fuzzy-zoekopdrachten gebaseerd op het Levenshtein Distance algoritme. U kunt fuzzy zoekopdrachten uitvoeren door een tilde aan het einde van een woord toe te voegen. Om te zoeken naar woorden die een vergelijkbare spelling hebben als webspere kunt u de zoekopdracht webspere~ gebruiken.

Met de zoekopdracht webspere~ zult u documenten vinden die het woord websphere bevatten.

Nabijheidzoekopdrachten

Mimir kan ook zoeken naar woorden die een bepaald aantal woorden van elkaar verwijderd staan.

Om te zoeken naar documenten waarin de woorden microsoft en c++ binnen 10 woorden van elkaar voorkomen kunt u de zoekopdracht "microsoft c++"~10 gebruiken.

Boolean operatoren

Met boolean operatoren kunt u woorden en zinnen met behulp van logische operatoren combineren. Mimir ondersteunt AND, "+", OR, NOT en "-" als boolean operatoren. Boolean operatoren moeten in hoofdletters worden geschreven.

OR

De OR operator is de standaard samenvoegingoperator. Dit betekent dat als er geen boolean operator tussen twee woorden of zinnen staat, dat dan de OR operator gebruikt wordt. Met de OR operator worden documenten gevonden waarbij mimimaal één van de twee opgegeven woorden of zinnen aanwezig is.

Om te zoeken naar documenten die de zin jakarte apache of alleen het woord jakarta bevatten kan de zoekopdracht "jakarta apache" OR jakarta gebruikt worden.

AND

Met de AND operator worden documenten gevonden waarbij de twee opgegeven woorden of zinnen allebei aanwezig zijn.

Om te zoeken naar documenten die zowel de zin jakarte apache als de zin apache lucene bevatten kan de zoekopdracht "jakarta apache" AND "apache lucene" gebruikt worden.

+

Met de + operator kunt u aangeven dat een woord of zin verplicht in een document moet voorkomen.

Met de zoekopdracht +jakarta apache zoekt u naar documenten die het woord jakarta moeten bevatten en het woord apache mogen bevatten.

NOT

Met de NOT operator kunt u documenten uitsluiten die het woord of de zin aan de rechterkant van de NOT operator bevatten.

Om te zoeken naar documenten die de zin jakarta apache bevatten, maar niet de zin apache lucene kunt u de zoekopdracht "jakarta apache" NOT "apache lucene" gebruiken.

-

Met de - operator kunt u aangeven dat een woord of zin niet in een document mag voorkomen.

Om de zoeken naar documenten die de zin jakarta apache bevatten, maar niet de zin apache lucene kunt u de zoekopdracht "jakarta apache" -"apache lucene" gebruiken.

Groeperen van operatoren

Mimir ondersteunt het gebruik van haakjes om subzoekopdrachten te maken. U kunt haakjes gebruiken om de boolean logica van een zoekopdracht volledig te controleren.

Om te zoeken naar documenten die het woord java, of j2ee bevatten en tevens het woord mimir bevatten kunt u de zoekopdracht (java OR j2ee) AND mimir gebruiken.

Hiermee wordt verwarring over de betekenis van de zoekopdracht voorkomen en weet je zeker dat alleen documenten worden gevonden waarin het woord mimir zeker voorkomt en minimaal één van de woorden java of j2ee aanwezig is.

Copyright © 2004-2015, Rusch Consultancy B.V. All rights reserved.
Mimir | Contact | Banen | Freelance | Mimir multiposting