niet ingelogd | inloggen

Mimir is een geavanceerde vacaturesite voor ICT-professionals, die op zoek zijn naar een freelance-opdracht of een vaste baan. Kijk voor meer informatie in het professionals- en bedrijvengedeelte voor de voordelen die Mimir u biedt.

De database van Mimir bevat gegevens over 783 examens en 406 certificaten van 18 bekende soft- en hardwarebedrijven. Er zijn 3.249 profielen van professionals aanwezig, die in totaal 976 examens en 347 certificaten hebben geregistreerd. Van deze 3.249 professionals hebben 3.243 professionals een cv bijgevoegd.

Iedere professional die op zoek is naar een freelance-opdracht of een vaste baan moet iedere dertig dagen aangeven dat zijn profiel nog actueel is. Hierdoor is de gemiddelde ouderdom van een profiel van een professional 1.544,9 dagen. De gemiddelde ouderdom van dezelfde groep profielen bedraagt 1.785,5 dagen, als de verplichte actualisatie datum buiten beschouwing wordt gelaten. Hierbij wordt alleen gekeken naar de datum waar het profiel van een professional voor het laatst is aangepast.

Op Mimir zijn 943 bedrijven aanwezig die in totaal 76.443 vacatures voor freelance-opdrachten en vaste banen hebben geplaatst. Op dit moment zijn er 0 vacatures voor freelance-opdrachten en 6 vacatures voor vaste banen zichtbaar. Vandaag zijn er 0 nieuwe vacatures op Mimir geplaatst.

Mimir© en het Mimir-logo zijn geregistreerde merken van Rusch Consultancy B.V. Voor vragen over de werking van de site, abonnementen, demo's en andere zaken kunt u contact met ons opnemen.

Copyright © 2004-2015, Rusch Consultancy B.V. All rights reserved.
Mimir | Contact | Banen | Freelance | Mimir multiposting